top of page

מידע למטופלים

טפסי הסכמה למטופל

אנגלית

הגדלת עצם

החדרת שתלים דנטליים

הגדלת עצם סינוס מקסילרי

ניתוח אורתוגנתי

הליך כירורגי / עקירת שיניים / כריתת אפיק

עברית

הגדלת עצם

החדרת שתלים דנטליים

הגדלת עצם סינוס מקסילרי

ניתוח אורתוגנתי

הליך כירורגי / עקירת שיניים / כריתת אפיק

bottom of page